Giỏ hàng
Cắt lớp vi tính hai mức năng lượng

TÀI LIỆU Y KHOANgày: 31-08-2020 bởi: Công ty An Thịnh

Cắt lớp vi tính hai mức năng lượng

Cắt lớp vi tính hai mức năng lượng, nguyên lý và ứng dụng thực hành

Theo dõi chuỗi chương trình đào tạo trực tuyến "Cắt lớp vi tính hai mức năng lượng, nguyên lý và ứng dụng thực hành" thực hiện bởi Hội điện quang và y học hạt nhân Việt Nam. Công ty TBYT An Thịnh rất hân hạnh được đồng hành cùng Quý bác sĩ trong chuỗi chương trình này.

Link bài giảng:

Buổi 1: https://youtu.be/D5Ece2om5zQ

Buổi 2: https://youtu.be/qIvOyD9Sshg

Buổi 3: https://youtu.be/hx9UksKza1c

Buổi 4: https://youtu.be/bqGrdgGItOE

Facebook: https://www.facebook.com/AnThinhMedic...

Website: https://anthinhmedical.com.vn

#AnThinhMedical

#SiemensHealthineers

#Online_training_course