Giỏ hàng
Tiếp cận siêu âm chẩn đoán Đau hố chậu phải - BS.CKI. Nguyễn Quang Trọng - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TÀI LIỆU Y KHOANgày: 27-08-2020 bởi: Công ty An Thịnh

Tiếp cận siêu âm chẩn đoán Đau hố chậu phải - BS.CKI. Nguyễn Quang Trọng - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Tiếp cận siêu âm chẩn đoán Đau hố chậu phải

Mời Quý bác sĩ theo dõi lại chương trình livestream "Hỏi đáp cùng chuyên gia" với chủ đề "Tiếp cận siêu âm chẩn đoán Đau hố chậu phải" do BS.CKI. Nguyễn Quang Trọng - Tổng thư kí chi hội siêu âm Việt Nam trình bày


Link bài giảng: https://youtu.be/rMrGZPBrJQ8


#AnThinhMedical

#SiemensHealthineers