Giỏ hàng
Siêu âm đàn hồi mô tuyến giáp bằng phương pháp tạo hình và đo vận tốc sóng biến dạng qua kỹ thuật ARFI

TÀI LIỆU Y KHOANgày: 21-03-2021 bởi: Công ty An Thịnh

Siêu âm đàn hồi mô tuyến giáp bằng phương pháp tạo hình và đo vận tốc sóng biến dạng qua kỹ thuật ARFI

Siêu âm đàn hồi mô tuyến giáp bằng phương pháp tạo hình và đo vận tốc sóng biến dạng qua kỹ thuật ARFI

PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

 

DỊCH TỄ
– S.A phát hiện nhân giáp 19-67% người bình thường.
– 5% người trưởng thành có nhân giáp sờ thấy được . 
– Nhân giáp hiện diện trong 33% ở độ tuổi 18-65, 50% ở nhóm tuổi >65 [*]
– Phần lớn nhân giáp là lành. Tỷ lệ ung thư (UT) giáp trong số nhân giáp 5-15% [*]
– Tỷ lệ ut ngày càng tăng/nguồn vức xạ (Ỏ Mỹ : từ 1988 đến 2002 , K giáp tăng 2,9 lần).

…………………………….

 

Ưu điểm – ARFI
- Dễ thực hiện,ít phụ thuộc người làm.
- Tiêu chuẩn tham khảo đáng tin cậy (AUROC = 0,731)  giúp cân nhắc thực hiện FNA và chọn vị trí tối ưu để lấy tế bào.
- Thể hiện dưới dạng định tính (VTI) và định lượng (VTQ).
– Interobserver & Intraobsever : K ↑↑

Tài liệu tham khảo: link down phía dưới

https://drive.google.com/file/d/0B-8jcPcQYHcXM3ZtU0tPbXNTSG8/view