Giỏ hàng
Nguyên lý , kỹ thuật và ứng dụng trong chẩn đoán thương tổn khu trú tuyến vú- PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

TÀI LIỆU Y KHOANgày: 19-04-2018 bởi: Trần Hoàng Mạnh

Nguyên lý , kỹ thuật và ứng dụng trong chẩn đoán thương tổn khu trú tuyến vú- PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

GHI HÌNH ĐÀN HỒI : NGUYÊN LÝ, KỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN THƯƠNG TỔN KHU TRÚ TUYẾN VÚ
PGS.TS.NGUYỄN PHƯỚC BẢO QUÂN

 

GHI HÌNH ĐÀN HỒI LÀ GÌ ?
Thực tế:
– Độ cứng không thể đo lường một cách trực tiếp
-Trong khi đó người ta có thể đo được xuất đàn hồi và mức biến dạng, vận tốc của sóng biến dạng.
–>
Ghi hình đàn hồi là thể hiện sự phân bố trong mô về một trong các thông số đàn hồi như mức biến dạng, xuất đàn hồi, tỉ số Poisson, vận tốc sóng biến dạng

Tài liệu tham khảo: Link download phía dưới

https://drive.google.com/file/d/0B6apLs02n8HKZ2t0WmpIcnFydFE/view